dziś jest: 30.11.22, środa, 19:20
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Akty normatywne


Ustawy

Ustawa Prawo Spółdzielcze Dz.U. 2021 poz.648

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U. 2021 poz 1208.

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo spółdzielcze Dz.U. z 20.07.2017 poz. 1596

Ustawa o własności lokali Dz.U. 2021 poz. 1048

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkanowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733


Ustawa o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 05.07.2022 poz. 1297


Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
Statut Spółdzielni 

  Statut Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu. Tekst jednolity.Regulaminy wewnętrzne Spółdzielni

  Regulamin rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
  nieruchomości oraz ustalania opłat za lokale

 Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali


  Regulamin dostępu oraz korzystania z platformy e-kartoteka Regulamin tworzenia i wydatkowania środków Funduszu Remontowego


  Regulamin sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków
  Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu na pismie

  Regulamin Rady Nadzorczej Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


   Regulamin Przetargów na Zbycie Nieruchomości (Ustny)
   Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w OlkuszuUwaga.
Dokumeny są w formacie PDF. Otwarcie dokumentu wymaga zainstalowanego programu Acrobat Reader® firmy Adobe®. Jeśli go nie masz program można pobrać ze strony www.adobe.com

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

Infomacja10.08.2022 Informacja - Wykaz firm przyjętych do współpracy - 20224.05.2022