dziś jest: 15.07.24, poniedziałek, 03:11
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Akty normatywne


Ustawy

Ustawa Prawo Spółdzielcze Dz.U. 2021 poz.648

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U. 2021 poz 1208.

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo spółdzielcze Dz.U. z 20.07.2017 poz. 1596

Ustawa o własności lokali Dz.U. 2021 poz. 1048

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkanowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733


Ustawa o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 05.07.2022 poz. 1297


Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Rozporządzenie MSWIA ws. warunków technicznych użytkowania budynków mieszkanlnych Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836
Statut Spółdzielni 

  Statut Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu. Tekst jednolity.Regulaminy wewnętrzne Spółdzielni  Regulamin rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
  nieruchomości oraz ustalania opłat za lokale   

 
Regulamin rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz ustalania opłat za lokale wchodzący w życie począwszy od rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody za rok 2023.
 
   Regulamin montażu paneli fotowoltaicznych
   Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu

  Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali


  Regulamin dostępu oraz korzystania z platformy e-kartoteka  Regulamin tworzenia i wydatkowania środków Funduszu Remontowego


  Regulamin sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków
  Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu na pismie

  Regulamin Rady Nadzorczej Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


   Regulamin przetargów na zbycie nieruchomości (Ustny)
   Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu

   Regulamin udostępniania dokumentów i informacji członkom
   Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w OlkuszuUwaga.
Dokumeny są w formacie PDF. Otwarcie dokumentu wymaga zainstalowanego programu Acrobat Reader® firmy Adobe®. Jeśli go nie masz program można pobrać ze strony www.adobe.com

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33Aktualności

Z dniem 1.01.2023 wprowadza się zmiany w obsłudze kasowej Infomacja10.08.2022