dziś jest: 08.12.23, piątek, 10:02
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Przetarg nieograniczny - lokal mieszkalny


Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 94 ogłasza

                           PRZETARG  NIEOGRANICZONY 

na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności na  n/w lokal, mieszkalny: 
 
  Klucze, ul. Sosnowa 9/21, parter, o pow. użytk. 47,87 m2
  
(2 pok.+ kuchnia). 
Cena wywoławcza wynosi 212 964,00 zł
  tj. 4.448,80 zł za 1 m2
Wysokość postąpień ustalona zostaje 
  na 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł).


Wadium na lokal  mieszkalny w kwocie 20.000,00 zł  należy wpłacić co najmniej 2 dni robocze przed terminem przetargu przelewem na rachunek bankowy Bank Śląski o/Olkusz 40 1050 1445 1000 0023 3330 5031.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2023r w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 41 o godz. 1200. Uczestnik składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, które są do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Lokal  można oglądać  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.32/647-24-85), do dnia 14.11.2023r. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca. Wygrywającemu wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Tel. kontaktowy 32/643-12-29 wew. 125.

Olkusz, dn. 3.11.2023.

                                                        

Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali  (PDF)                                            Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

Bądź eko1.12.2023. Zaproszenie do składania ofert (2023)17.02.2023