dziś jest: 15.07.24, poniedziałek, 03:55
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Przetarg nieograniczny - lokal mieszkalny


Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 94 ogłasza

                             PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności na  n/w lokal
mieszkalny:                                                                                                                                     

    Olkusz ul. Skalska 20/25, III piętro, o pow. użytk. 35,24 m2
    (2 pok.+ kuchnia). Cena wywoławcza wynosi  195 574,00 zł
    tj. 5.550,00 zł za 1 m2. Wysokość postąpień ustalona zostaje 
    na 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł).


Wadium na lokal  mieszkalny w kwocie 20.000,00 zł  należy wpłacić co najmniej 2 dni robocze przed terminem przetargu przelewem na rachunek bankowy Bank Śląski o/Olkusz 40 1050 1445 1000 0023 3330 5031.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2024r w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 41 o godz. 1200. Uczestnik składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, które są do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Lokal  można oglądać  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.32/647-80-35).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca. Wygrywającemu wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Tel. kontaktowy 32/643-12-29 wew. 125.

Olkusz, dn. 13.06.2024.                                                       


Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali  (PDF)                                            Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33Aktualności

Zaproszenie do składania ofert01.07.2024 SKĄD TE OPŁATY ZA CIEPŁĄ WODĘ ?24.01.2024