dziś jest: 28.01.23, sobota, 14:51
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Przetarg nieograniczny - lokal mieszkalny

 
Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 94 ogłasza

                              PRZETARG  NIEOGRANICZONY 

na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności na  n/w lokale mieszkalne:
                                     
1. w Olkuszu ul. Skalska 13/12, III piętro, o pow. użytk. 32,41 m2
    (2 pok.+ kuchnia). Cena wywoławcza wynosi 191.710,00 zł 
    tj. 5.915,00 zł za 1 m2. Wysokość postąpień ustalona zostaje
    na 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł).


2. w Olkuszu ul. Legionów Polskich 34/11, III piętro, o pow. użytk. 37,67 m2
    (2 pok.+ kuchnia). Cena wywoławcza wynosi 199.430,00 zł
    tj. 5.294,00 zł za 1 m2. Wysokość postąpień ustalona zostaje
    na 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł).Wadium na dany lokal mieszkalny w kwocie 20.000,00 zł  należy wpłacić co najmniej 2 dni robocze przed terminem przetargu przelewem na rachunek bankowy Bank Śląski o/Olkusz 40 1050 1445 1000 0023 3330 5031.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2023r w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 41 -  lokal nr 1 o godz. 12:00,  lokal nr 2 o godz. 13:00Lokale  można oglądać  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. lok.1 32/ 647-80-35, lok.2  32/643-09-93).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.Wygrywającemu wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Tel. kontaktowy 32/643-12-29 wew. 125

Olkusz, dn. 4.01.2023.


Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali  (PDF)                                             Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

Informacja - Wykaz firm przyjętych do współpracy - 20224.05.2022 Olkuski dzień recyklingu10.03.2022