dziś jest: 06.06.20, sobota, 13:35
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert (2018)16.01.2018


    Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olkuszu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót w zasobach Spółdzielni na terenie Olkusza, Klucz, Jaroszowca i Wolbromia w 2018r.


Do wykonania oferujemy roboty:

I.         Wykonanie załączników graficznych / kolorystyka elewacji wraz  z opisem
           technologii / do zgłoszenia robót ociepleniowych Scian zewnętrznych
           budynku
II.        Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
III.       Ocieplenie stropów ostatnich kondygnacji
IV.       Ocieplenie stropów piwnic
V.        Remonty balkonów i balustrad
VI.       Roboty brukarskie
VII.      Roboty kanalizacyjne
VIII.     Dostawę i montaż  okien i drzwi
IX.       Roboty blacharsko - dekarskie
X.        Malowanie klatek schodowych i elewacji
XI.       Wycinka drzew z recyklingiem i cięcia redukcyjne konarów drzew
XII.      Dostawę drzew i krzewów
XIII.     Zadaszenia wejść do klatek schodowych
XIV.     Wykonanie dokumentacji na wew. instalację c.o. ul. Skalska 20 i 22
           w Olkuszu
XV.      Wykonanie dokumentacji na wewnętrzną instalację gazu
XVI.     Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynkach
XVII.    Uszczelnienie  płyt elewacyjnych
XVIII.   Lampy oświetlenia  klatek schodowych  „LED” z czujnikiem ruchu,
           zmierzchowym.


Oferty w zaklejonych kopertach z napisem ,,Oferta na wykonanie robót w 2018r.” winny zawierać:

1. Rodzaj robót z ceną ryczałtową za jednostkę, np.: m2, kondygnację, szt., itp.,
2. Wartości składników cenotwórczych do kosztorysowania,
3. Kserokopię kwalifikacji do kierowania robotami /uprawnienia budowlane,  
    przynależność do OIIB/ oraz do wykonywania oferowanych robót,
4. Kserokopię autoryzacji na konkretny system ocieplenia ścian zewnętrznych
    budynku       
5. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej od prowadzonej działalności , szczególnie      
    obejmującą  zakres proponowanego wykonawstwa robót,
6. Referencje,
7. Wykaz większych  wykonywanych robót,
8. Okres udzielanej gwarancji.

Oferty należy składać w sekretariacie Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kr. K. Wielkiego 94  do dnia 28. 02. 2018r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zarządzie OSM, ul. Kr. K. Wielkiego 94,  pokój  nr 17, 18, 21 w godz. 10:00 do 13:00. Telefon (32) 643-12-29, (32) 647- 80-30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania wyboru ofert bez podania przyczyny.


                                          Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Załączniki:
Istotne warunki zamówienia 2018   (PDF)
Wykaz prac do wykonania 2018      (PDF)
 

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie odbioru odpadów komunalnych27.05.2020. Informacja - Kasa20.04.2020.