dziś jest: 14.06.24, piątek, 19:44
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Zarząd

Organem wykonawczym Spółdzielni jest Zarząd. Kieruje Spółdzielnią i reprezentuje ją na zewnątrz przy różnego rodzaju sprawach faktycznych bądź prawnych. Podejmuje wszelkiego rodzaju decyzje i czynności dotyczące Spółdzielni, o ile Ustawa Prawo spółdzielcze, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych lub Statut nie delegują tych uprawnień innemu gremium. Uregulowania dotyczące funkcjonowania Zarządu precyzuje Statut Spółdzielni oraz regulamin.
 

Skład Zarządu Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
   
inż. Krzysztof Cieślik Prezes Zarządu
mgr Rajmund Rudy Zastępca Prezesa ds. GZM
mgr Ewelina Doniec Zastępca Prezesa ds. EkonomicznychRada Nadzorcza Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu informuje że nastąpiła zmiana w składzie organu wykonawczego Spółdzielni. Dotychczas sprawujący funkcję Prezesa Zarządu, Pan Kazimierz Bobyla, w związku z nabyciem praw emerytalnych złożył rezygnację ze stanowiska, która została przyjęta i Uchwałą Rady nastąpiło odwołanie. Jednocześnie na podstawie Art. 49 § 2 oraz Art. 52. § 1 Ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo Spółdzielcze, a także postanowień statutu Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej § 124 ust. 1 i ust. 2, w toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza wyłoniła nowego kandydata. Uchwałą nr 3/2023 z dnia 24.01.2023 RN nastąpiło powołanie na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Cieślika.
Pan Krzysztof Cieślik zawodowo od wielu lat jest związany z Olkuską Spółdzielnią Mieszkaniową. Pełnił funkcje społeczne w organach Nadzorczych, kolejno zajmował stanowiska na średnim szczeblu kadry kierowniczej. Wykształcenie wyższe inżynierskie. Posiada odpowiednie przygotowanie i doświadczenie merytoryczne z zakresu problematyki spółdzielczości mieszkaniowej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania oraz budownictwa.


 

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33Aktualności

Zaproszenie do składania ofert (2024)26.01.2024 SKĄD TE OPŁATY ZA CIEPŁĄ WODĘ ?24.01.2024