dziś jest: 14.06.24, piątek, 20:19
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie członków jest najwyższym organem w hierarchi spółdzielni. Pełni rolę uchwałodawczą i kontrolną wewnątrzspółdzielczo. Istytucja Walnego Zgromadzenia daje prawo współdecydowania o najważniejszych kierunkach spółdzielni. Posiada w tym szereg wyłącznych kompetencji przyznanych aktem Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz zawartych w Statucie. Obrady tego ciała zwołuje się zgodnie z wytycznymi właściwych aktów normatywnych. Uprawnionymi do udziału w obradach z głosem stanowiącym są wszyscy członkowie spółdzielni.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OLKUSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
2024

 
  PEŁNOMOCNICTWO_NA_WALNE_ZGROMADZENIE
      Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu
 

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33Aktualności

Zaproszenie do składania ofert (2024)26.01.2024 SKĄD TE OPŁATY ZA CIEPŁĄ WODĘ ?24.01.2024