dziś jest: 08.12.23, piątek, 09:53
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie członków jest najwyższym organem w hierarchi spółdzielni. Pełni rolę uchwałodawczą i kontrolną wewnątrzspółdzielczo. Istytucja Walnego Zgromadzenia daje prawo współdecydowania o najważniejszych kierunkach spółdzielni. Posiada w tym szereg wyłącznych kompetencji przyznanych aktem Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz zawartych w Statucie. Obrady tego ciała zwołuje się zgodnie z wytycznymi właściwych aktów normatywnych. Uprawnionymi do udziału w obradach z głosem stanowiącym są wszyscy członkowie spółdzielni.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OLKUSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ '2023

  OGŁOSZENIE_O_ZGŁASZANIU _KANDYDATÓW_DO_RADY_NADZORCZEJ
              Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu
 
  OŚWIADCZENIE_KANDYDATA_DO_RADY_NADZORCZEJ
              Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu
 
  OGŁOSZENIE_O_ZGLASZANIU_KANDYDATA_NA_KONGRES_SPÓŁDZIELCZOŚCI
              Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu
 
  PEŁNOMOCNICTWO_NA_WALNE_ZGROMADZENIE
              Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu
 

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

Bądź eko1.12.2023. Zaproszenie do składania ofert (2023)17.02.2023