dziś jest: 30.11.22, środa, 17:49
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie członków jest najwyższym organem w hierarchi spółdzielni. Pełni rolę uchwałodawczą i kontrolną wewnątrzspółdzielczo. Istytucja Walnego Zgromadzenia daje prawo współdecydowania o najważniejszych kierunkach spółdzielni. Posiada w tym szereg wyłącznych kompetencji przyznanych aktem Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz zawartych w Statucie. Obrady tego ciała zwołuje się zgodnie z wytycznymi właściwych aktów normatywnych. Uprawnionymi do udziału w obradach z głosem stanowiącym są wszyscy członkowie spółdzielni.

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

Infomacja10.08.2022 Informacja - Wykaz firm przyjętych do współpracy - 20224.05.2022