dziś jest: 28.01.23, sobota, 13:39
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje bieżący, bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalności Spółdzielni. Czuwa nad pracą Zarządu, opiniuje, weryfikuje oraz koryguje podejmowane decyzje. Jest także pierwszą instancją odwoławczą. Tryb powoływania składu Rady, zakres działania i katalog zastrzeżonych uprawnień określają przepisy Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych i postanowienia Statutowe. Organizacja pracy i sposób wykonywania czynności opisuje odpowiedni Regulamin.
 

Skład Rady Nadzorczej Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
kadencja 2017 - 2020
   
Andrzej Kuś Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Rak Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Dorota Pielka Sekretarz Rady Nadzorcaej
   
Anrzej Solecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zygmunt Chrzanowski Członek Komisji Rewizyjnej
Wiesława Mucha Członek Komisji Rewizyjnej
Henryk Rajski Członek Komisji Rewizyjnej
Jerzy Zembura Członek Komisji Rewizyjnej
   
Władysław Antoni Cieślik Członek Rady Nadzorczej
Jan Gorgoń Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Hrabia Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Lis Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Rogozik Członek Rady Nadzorczej
Halina Szymaniak Członek Rady Nadzorczej
Halina Zarzycka Członek Rady NadzorczejKadencja Rady Nadzorczej została przedłużona na podstawie przepisów wprowadzonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2020 poz. 568
art. 90
„Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”.
art. 90a.
"W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90."

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

Informacja - Wykaz firm przyjętych do współpracy - 20224.05.2022 Olkuski dzień recyklingu10.03.2022