dziś jest: 14.06.24, piątek, 20:53
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Działy w Spółdzielni

W tym miejscu mogą Państwo uzyskać wskazówki na temat zakresu obsługi prowadzonych przez poszczególne Działy Spółdzielni. Poniżej przedstawiamy wykaz najczęściej załatwianych spraw. Szersze informacje można zasięgnąć w kontakcie telefonicznym lub osobistym. Sprawy związane bezpośrednio z eksploatacją zasobów mieszkaniowych oraz terenów wchodzących w sklad nieruchomości prowadzą administracje osiedlowe.


Dział członkowsko - mieszkaniowy, Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94,
pokój 27, tel. 647 80 30 lub 647 80 31 wew. 125
 • uzyskanie członkostwa w związku z nabyciem nieruchomości
 • ustanie członkostwa w przypadku zgonu właściciela, wykreślenia, sprzedaży mieszkania,
 • ustanawianie praw do lokali spółdzielczych
 • przekształcanie praw do lokalu mieszkalnego w odrębną własność,
 • zmiany związanych z nabyciem lub zbyciem lokalu,
 • dokumenty potrzebne do sprzedaży lokalu na rynku wtórnym,
 • sprawy związane z założeniem księgi wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Dział czynszów, Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94,
pokój 3, tel. 647 80 30 lub 647 80 31 wew. 117
 • informacje o wysokości opłat za mieszkani,
 • naliczanie opłat za użytkowanie lokali,
 • aktualizacja i ustalania wysokości zaliczek za zużycie wody
 • informacje o zadłużeniu czynszowym
 • rozliczanie zużycia wody

Dział rozliczeń ciepła, Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94,
pokój 21, tel. 647 80 30 lub 647 80 31 wew. 101
 • informacje ws. kosztów centralnego ogrzewania,
 • opomiarowanie mieszkań w podzielniki ciepła
 • uzgodnienia odnośnie zmian instalacji grzewczej
Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

 • tel.: (32) 643 12 29
 • tel.: (32) 647 80 30
 • tel.: (32) 647 80 31
 • fax: (32) 643 08 33Aktualności

Zaproszenie do składania ofert (2024)26.01.2024 SKĄD TE OPŁATY ZA CIEPŁĄ WODĘ ?24.01.2024