dziś jest: 30.11.22, środa, 18:31
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Przetargi i zapytania ofertowe


Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olkuszu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót dociepleniowych, budowlanych, instalacyjnych i projektowych w 2022r. w zasobach Spółdzielni na terenie Olkusza, Klucz, Jaroszowca i Wolbromia.

Szczegółowy wykaz:

I.       Wykonanie załączników graficznych / kolorystyka elewacji wraz z
         opisem technologii / niezbędnych do zgłoszenia robót dociepleniowych
         ścian zewnętrznych budynku,
II.      Docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
III.     Docieplenie stropów ostatnich kondygnacji,
IV.     Renowacja docieplonych ścian akrylowych z zabezpieczeniem,
V.      Częściowe remonty balkonów,
VI.     Kompleksowe remonty balkonów,
VII.    Roboty brukarskie tj. kostka brukowa i asfalt,
VIII.   Roboty kanalizacyjne,
IX.     Dostawę i montaż  okien i witryn,
X.      Dostawę i montaż  drzwi stalowych,
XI.     Roboty blacharsko – dekarskie,
XII.    Malowanie klatek schodowych,
XIII.   Wykonanie i montaż zadaszeń wejść do klatek schodowych,
XIV.   Wykonanie dokumentacji na wewnętrzna instalacje gazu,
XV.    Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynkach,
XVI.   Wymiana i/lub dostawa lamp oświetleniowych LED klatek schodowych,
         wejść i piwnic,
XVII.  Wycinka drzew z recyklingiem, ciecie redukcyjne konarów
XVIII. Dostawę drzew i krzewów – cena


Oferty w zaklejonych kopertach z napisem ,,Oferta na wykonanie robót w 2022r.” winny zawierać:

1.   Rodzaj robót z ceną ryczałtową za jednostkę, np.: m2, kondygnację, szt., itp.,      
2.   Wartości składników cenotwórczych do kosztorysowania,
3.   Kserokopię kwalifikacji do kierowania robotami /uprawnienia budowlane, 
      przynależność do O. I.I.B. / oraz do wykonywania oferowanych robót,
4.   Kserokopię autoryzacji na konkretny system ocieplenia ścian
       zewnętrznych budynku
5.   Kserokopię polisy ubezpieczeniowej od prowadzonej działalności , szczególnie     
      obejmującą  zakres proponowanego wykonawstwa robót,
6.   Referencje,
7.   Wykaz większych  wykonywanych robót,
8.   Okres i zakres przedmiotowy udzielanej gwarancji.


Oferty należy składać w sekretariacie Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kr. Kazimiera Wielkiego 94, do dnia 21.01.2022r.
Dopuszcza się również przesłanie Ofert drogą e-mailową na adres: osm@osm.olkusz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Zarządzie OSM, ul. Kr. K. Wielkiego 94. Telefon  (32) 643-12-29, (32) 647- 80-30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru ofert, wyboru systemu ociepleń danej firmy lub niedopuszczenia określonego systemu oraz prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania wyboru ofert bez podania przyczyny.


Załączniki:

Istotne warunki zamówienia 2022  (PDF)


Olkusz, dn.9.12.2021.


                                              Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

Infomacja10.08.2022 Informacja - Wykaz firm przyjętych do współpracy - 20224.05.2022