dziś jest: 30.11.22, środa, 17:14
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Grunty


I.

Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położone jest w Olkuszu, gmina Olkusz, Obręb 0001, jednostka ewidencyjna: 121205_4 Olkusz M., woj. małopolskie, stanowiące działkę o nr ewid.: 2689/41, o powierzchni 0,0160 ha, dla której urządzona jest KW o numerze: KR1O/00059501/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu.

Cena wywoławcza wynosi 28.909,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg nieograniczony ustny w formie licytacji odbędzie się dnia 24.11.2022r. o godz. 12:00 w  siedzibie Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 94. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3.000,00 zł  do dnia 22 listopada 2022 roku na rachunek bankowy Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  numer 40 1050 1445 1000 0023 3330 5031.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetargu (regulamin) jak i pozostający do wzglądu operat szacunkowy dostępne są w siedzibie Spółdzielni, pokój 36, nr tel. 32/647-80-30 do dnia 23.11.2022r.


                                        Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu


II.

Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położone jest w Wolbromiu, gmina Wolbrom, Obręb 0001, jednostka ewidencyjna: 121207_4 Wolbrom M., woj. małopolskie, stanowiące działkę o nr ewid.: 5329, o powierzchni 0,4950 ha, dla której urządzona jest KW o numerze: KR1O/00010450/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu.

Cena wywoławcza wynosi 928.123,00 zł (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg nieograniczony ustny w formie licytacji odbędzie się dnia 24.11.2022r. o godz. 13:00 w siedzibie Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 94. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 93.000,00 zł  do dnia 22 listopada 2022 roku na rachunek bankowy Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  numer 40 1050 1445 1000 0023 3330 5031.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetargu (regulamin) jak i pozostający do wzglądu operat szacunkowy dostępne są w siedzibie Spółdzielni, pokój 36, nr tel. 32/647-80-30 do dnia 23.11.2022r.


                                      Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w OlkuszuRegulamin Przetargów na Zbycie Nieruchomości
 

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

Infomacja10.08.2022 Informacja - Wykaz firm przyjętych do współpracy - 20224.05.2022