dziś jest: 11.07.20, sobota, 15:55
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Przetargi


Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 94 ogłasza

                               PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności na  n/w lokal mieszkalny:
                                                                                                                                 
1.  Olkusz ul. Legionów Polskich 46/25, III piętro, o pow. użytk. 47,49 m2
     (3 pok. + kuchnia).  Cena wywoławcza wynosi 201.358,00 zł
     tj. 4240,00 zł za 1m2.  Wysokość postąpień ustalona zostaje
     na 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


Wadium na lokal w kwocie 20.000,00 zł  należy wpłacić na co najmniej 2 dni robocze przed terminem przetargu przelewem na rachunek bankowy Bank Śląski O/Olkusz
40 1050 1445 1000 0023 3330 5031.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.07.2020r o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 41 (tel.32/ 643-12-29). Uczestnik składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, które są do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Lokal  można oglądać  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  (nr tel.32/ 643-09-93). Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca. Wygrywającemu wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Tel. kontaktowy 32/643-12-29 wew. 125


Regulamin przetargu   (PDF)


Olkusz, dn. 24.06.2020.


                                                          Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

KOMUNIKAT ws. segregowania i wywożenia odpadów9.06.2020. Informacja - Kasa20.04.2020.