dziś jest: 12.11.19, wtorek, 09:22
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Przetargi


Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 94 ogłasza


                               PRZETARG  NIEOGRANICZONY 
 

na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności na  n/w lokal mieszkalny:

1. w Olkuszu ul. Polna 10/18, III piętro, o pow. użytk. 59,73 m2
    (3 pok. + kuchnia). Cena wywoławcza wynosi 3.455,00 zł za 1 m2
    Postąpienie przetargu  w cenie 1 m2 lokalu wynosi 10,00 zł.


Wadium na lokal  mieszkalny w kwocie 20.000,00 zł  należy wpłacić w dniu przetargu do godz. 11:45 w kasie Spółdzielni. Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2019r o godz. 12:00   w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 41 (tel. 32 643-12-29).  Lokal  można oglądać  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 32 647-80-35).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca. Wygrywającemu wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu. Uchylenie się od zawarcia umowy nabycia prawa odrębnej własności lokalu spowoduje przepadek wadium. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Tel. kontaktowy (32) 643-12-29 wew. 125.

Olkusz, dn. 4.11.2019.                                                      Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

Broszura edukacyjno informacyjna Informacja - Wykaz firm przyjętych do współpracy - 201902.04.2019