dziś jest: 18.01.18, czwartek, 10:41
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert (2017)25.01.2017.

Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olkuszu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót w zasobach Spółdzielni na terenie Olkusza, Klucz, Jaroszowca i  Wolbromia w 2017r.

Do wykonania oferujemy roboty:

I.     Wykonanie załączników graficznych / kolorystyka elewacji wraz z opisem
       technologii / do zgłoszenia robót ociepleniowych ścian zewnętrznych budynku.
II.    Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.
III.   Ocieplenie stropów ostatnich kondygnacji.
IV.    Remonty balkonów.
V.     Roboty brukarskie.
VI.    Roboty kanalizacyjne.
VII.   Dostawę i montaż  okien i drzwi.
VIII.  Roboty blacharsko – dekarskie.
IX.    Malowanie klatek schodowych i elewacji.
X.     Wycinka drzew z recyklingiem i cięcia redukcyjne konarów drzew.
XI.    Dostawę drzew i krzewów – cena.
XII.   Zadaszenia wejść do klatek schodowych.
XIII.  Wykonanie dokumentacji na wewnętrzną instalację gazu.
XIV.  Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynkach.
XV.   Uszczelnienie  płyt elewacyjnych.
XVI.  Lampy oświetlenia  klatek schodowych  „LED” z czujnikiem ruchu,
        zmierzchowym.
XVII.  Wykonanie instalacji p. pożarowej na klatkach schodowych,  zgodnej
         z rozwiązaniem zamiennym ( opracowanie PT, montaż: „suchego       
         pionu” p. poż., klap oddymiających z instalacją sygnalizacyjną,  czujek dymu
         oraz drzwi zamykających piwnice o kl. odporności ogniowej EI 30).  

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem ,,Oferta na wykonanie robót w 2017r.” winny zawierać:

1. Rodzaj robót z ceną ryczałtową za jednostkę, np.: m2, kondygnację, szt., itp.,
2. Wartości składników cenotwórczych do kosztorysowania,
3. Kserokopię kwalifikacji do kierowania robotami /uprawnienia budowlane,  
    przynależność do OIIB/ oraz do wykonywania oferowanych robót,
4. Kserokopię autoryzacji na konkretny system ocieplenia ścian zewnętrznych
    budynku       
5. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej od prowadzonej działalności , szczególnie      
    obejmującą  zakres proponowanego wykonawstwa robót,
6. Referencje,
7. Wykaz większych  wykonywanych robót,
8. Okres udzielanej gwarancji.

Oferty należy składać w sekretariacie Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kr. K. Wielkiego 94  do dnia 28.02.2017r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zarządzie OSM, ul. Kr. K. Wielkiego 94,  pokój  nr 17, 18, 21 w godz. 10:00 do 13:00. 
Telefon (32) 643-12-29 , (32) 647- 80-30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania wyboru ofert bez podania przyczyny.


Załączniki:

Istotne warunki zamówienia -2017  (PDF)
Wykaz prac do wykonania - 2017    (PDF)
                                                    Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

Zaproszenie do składania ofert (2018)16.01.2018 Informacja - Wykaz firm przyjętych do współpracy - 201721.03.2017