dziś jest: 11.07.20, sobota, 16:25
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert (2019)5.02.2019

Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olkuszu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i projektowych w 2019 r. w zasobach Spółdzielni na terenie Olkusza, Klucz, Jaroszowca i Wolbromia.

Do wykonania oferujemy roboty:

I.       Wykonanie załączników graficznych / kolorystyka elewacji wraz z opisem
         technologii / do zgłoszenia robót ociepleniowych ścian zewnętrznych budynku.
II.      Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.
III.     Ocieplenie stropów ostatnich kondygnacji.
IV.      Ocieplenie stropów piwnic.
V.       Remonty balkonów i balustrad.
VI.      Roboty brukarskie.
VII.     Roboty kanalizacyjne.
VIII.    Dostawę i montaż  okien i drzwi.
IX.      Roboty blacharsko - dekarskie.
X.       Malowanie klatek schodowych.
XI.      Zadaszenia wejść do klatek schodowych.
XII.     Wykonanie dokumentacji na wew. instalację c.o.
XIII.    Wykonanie dokumentacji na wewnętrzną instalację gazu.
XIV.    Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynkach.
XV.     Uszczelnienie  płyt elewacyjnych.
XVI.    Wymiana lamp oświetlenia  klatek schodowych na „LED”
           z czujnikiem ruchu i  zmierzchowym oraz lamp piwnicznych.
XVII.   Wycinka drzew z recyklingiem i cięcia redukcyjne konarów drzew.
XVIII.  Dostawę drzew i krzewów – cena.
XIX.    Koszenie trawy na terenach osiedlowych.


Oferty w zaklejonych kopertach z napisem ,,Oferta na wykonanie robót w 2019r.” winny zawierać:

1.   Rodzaj robót z ceną ryczałtową za jednostkę, np.: m2, kondygnację, szt., itp.,      
2.   Wartości składników cenotwórczych do kosztorysowania,
3.   Kserokopię kwalifikacji do kierowania robotami /uprawnienia budowlane,
      przynależność do O. I.I.B. / oraz do wykonywania oferowanych robót,
4.   Kserokopię autoryzacji na konkretny system ocieplenia
      ścian zewnętrznych budynku
5.   Kserokopię polisy ubezpieczeniowej od prowadzonej działalności, 
      szczególnie obejmującą  zakres proponowanego wykonawstwa robót,
6.   Referencje,
7.   Wykaz większych  wykonywanych robót,
8.   Okres udzielanej gwarancji.

Oferty należy składać w sekretariacie Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kr. Kazimiera Wielkiego 94, do dnia 08. 03. 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Zarządzie OSM, ul. Kr. K. Wielkiego 94, w godz. 10:00 do 13:00. Telefon  32/ 643-12-29, 32/647-80-30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania wyboru ofert w całości lub części bez podania przyczyny.


Załączniki:

Wykaz prac do przetargu      (PDF)
Istotne warunki zamówienia  (PDF)                                                             Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

KOMUNIKAT ws. segregowania i wywożenia odpadów9.06.2020. Informacja - Kasa20.04.2020.