dziś jest: 20.06.21, niedziela, 05:45
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Aktualności

KOMUNIKAT ws. segregowania i wywożenia odpadów9.06.2020.


KOMUNIKAT ws. segregowania i wywożenia odpadów

Szanowni mieszkańcy. Wywołani poniekąd „do tablicy” komunikatem Pana Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz ws. odpadów i licznymi Państwa zarzutami, że „straszymy podwyżką” pragniemy uzupełnić kilka faktów. Obecnie stawka 22 zł/os., którą Państwo płacą a dotyczy odpadów segregowanych, została ustalona przez Urząd Miasta i w całości jest przekazywana do Gminy, nawet za osoby zalegające z opłatami w Spółdzielni, (co rocznie stanowi kwotę ok. 2.700.000,00). W ostatnim czasie dostajemy sygnały z Gminy, że nie jest prawidłowo wykonywana segregacja odpadów, co może doprowadzić do wprowadzenia stawki, jak dla odpadów niesegregowanych. Prawodawstwo  w budynkach wielorodzinnych  przewiduje odpowiedzialność zbiorową, czyli jeżeli jeden mieszkaniec nie będzie segregował śmieci podwyższona opłata zastosowana będzie do danego budynku lub osiedla. Są to jednak opłaty i decyzje niezależne od Spółdzielni.

Spółdzielnia jako Zarządca budynków ma obowiązek utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, czego w żadnym stopniu nie negujemy. Bardzo zależy nam na estetyce i higienie, dlatego też nasze służby w codziennych czynnościach porządkują stanowiska z kontenerami oraz starają się na bieżąco usuwać nielegalnie porzucane różnego typu rzeczy. Trend i rozmiar problemu może zobrazować ilość wywożonych przez pracowników Spółdzielni odpadów do PSZOK: 2019r. - 98 ton,  do maja 2O2Or. już 69 ton. Przy tym zobowiązani jesteśmy dokonać dokładnej segregacji wszystkich partii. Ponadto, uprzątamy rzeczy nie należące do grupy śmieci komunalnych, które należy odstawić do utylizacji odpowiedniej firmie recyklingowej. W roku 2019 zakupiliśmy wiaty śmietnikowe na kwotę 49.740,00 a w tym roku już zamówiliśmy wiaty na kwotę 75.500,00  i planujemy kolejne. Ponosimy również koszty dzierżawy terenu, na którym stoją kontenery i opłaty za postawienie wiat śmietnikowych na terenie Urzędu Miasta. Koszt wszystkich tych czynności pokrywany jest z opłaty 0,03 zł/m2.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM APELUJEMY o umieszczanie odpadów tylko we właściwie oznaczonych kontenerach. Odpady budowlane, opakowania wielomateriałowe, chemikalia, sprzęt elektrotechniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe, nieodpłatnie przyjmowane są w punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Al. 1000 lecia 15d ). Informujmy również, że podrzucane pod śmietniki odpady poremontowe, sprzęt AGD, opony, i inne przedmioty nie są odbierane przez wywoźnika. Spółdzielnia zmuszona jest do usunięcia tych rzeczy we własnym zakresie, co powoduje dodatkowe koszty obciążające wszystkich mieszkańców. Ponadto nadmieniamy, że wybrane punkty z kontenerami monitorowane i będziemy wyciągać konsekwencje wobec osób nieprzestrzegających zasad i podrzucających odpady.

Zwracamy się  także o obywatelskie reagowanie na przypadki podrzucania pod pojemniki odpadów przez osoby trzecie, zawiadamiając służby Straży Miejskiej lub Policji.  NIE BĄDZMY OBOJĘTNI – REAGUJMY NA TAKIE SYTUACJE!  


                                                     
Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

Zawiadomienie - O Walnym Zgromadzeniu Członków Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Pismie - 20217.06.2021. Informacja - Wykaz firm przyjętych do współpracy - 202119.04.2021.