dziś jest: 11.07.20, sobota, 15:08
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert (2020)30.01.2020.


Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olkuszu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i projektowych w 2020r.w zasobach Spółdzielni na terenie Olkusza, Klucz, Jaroszowca i Wolbromia.


Do wykonania oferujemy roboty:

I.      Wykonanie załączników graficznych (kolorystyka elewacji wraz 
         z opisem technologii) do zgłoszenia robót ociepleniowych ścian
         zewnętrznych budynku,
II.     Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
III.    Ocieplenie stropów ostatnich kondygnacji,
IV.     Remonty balkonów,
V.      Roboty brukarskie,
VI.     Roboty wodno- kanalizacyjne,
VII.    Dostawę i montaż  okien i drzwi,
VIII.   Roboty blacharsko – dekarskie,
IX.     Malowanie klatek schodowych i elewacji,
X.      Zadaszenia wejść do klatek schodowych,
XI.     Wykonanie dokumentacji na wewnętrzną instalację c.o.,
XII.    Wykonanie dokumentacji na wewnętrzna instalacje gazu,
XIII.   Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynkach,
XIV.   Uszczelnienie  płyt elewacyjnych,
XV.    Wymiana lamp oświetleniowych  klatek schodowych  „LED”
          z czujnikiem ruchu, zmierzchowym,
XVI.   Wycinka drzew z recyklingiem, ciecie redukcyjne konarów,
XVII.  Dostawę drzew i krzewów – cena,
XVIII. Koszenie trawy na terenach osiedlowych.


Oferty w zaklejonych kopertach z napisem ,,Oferta na wykonanie robót w 2020r.” winny zawierać:

1.   Rodzaj robót z ceną ryczałtową za jednostkę, np.: m2, kondygnację, szt., itp.,      
2.   Wartości składników cenotwórczych do kosztorysowania,
3.   Kserokopię kwalifikacji do kierowania robotami /uprawnienia budowlane, 
      przynależność do O. I.I.B. / oraz do wykonywania oferowanych robót,
4.   Kserokopię autoryzacji na konkretny system ocieplenia ścian
      zewnętrznych budynku
5.   Kserokopię polisy ubezpieczeniowej od prowadzonej działalności , szczególnie     
      obejmującą  zakres proponowanego wykonawstwa robót,
6.   Referencje,
7.   Wykaz większych  wykonywanych robót,
8.   Okres udzielanej gwarancji.

Oferty należy składać w sekretariacie Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kr. Kazimiera Wielkiego 94,  do dnia 28.02.2020r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Zarządzie OSM, ul. Kr. K. Wielkiego 94, pokój  nr  18, 19  w godz. 10:00 do 13:00. Telefon  (32) 643-12-29, (32) 647- 80-30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania wyboru ofert bez podania przyczyny.


Załączniki:
Istotne warunki zamówienia 2020     (PDF)                                                 Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

KOMUNIKAT ws. segregowania i wywożenia odpadów9.06.2020. Informacja - Kasa20.04.2020.